LUDZIE
<
Piotr Łebek
dr Piotr
Łebek
Radca Prawny, Partner
Doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOL, członek Panelu II instancji przy POLADA, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy ZPRP, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych).
+48 600 728 351
>
<
Dariusz Hryniów
Dariusz
Hryniów
Radca Prawny, Partner
Partner, radca prawny (OP-1096), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, bezpieczeństwie energetycznym i arbitrażu. Obsługuje największe w Polsce podmiot publiczne na rynku energetycznym. Posiada najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.
+48 796 109 449
>
<
Jan Dziubałtowski
Jan
Dziubałtowski
Radca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filologia angielska. W latach 2012 – 2014 odbywał aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2015 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego (OP-1192). Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców i podmiotów leczniczych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
>
<
Monika Polak
Monika
Polak
Radca Prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-1458). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Świadczy usługi doradcze z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
>
<
Mateusz Tusiński
Mateusz
Tusiński
Radca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, asystent w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2016-2018 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2019 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
>
<
Agnieszka Sójka – Ilów
Agnieszka
Sójka-Ilów
Radca Prawny
Absolwentka jednolitych studiów prawniczych i administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2013 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-995). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego i jednostek sektora finansów publicznych oraz kompleksową obsługą przedsiębiorców i procesów inwestycyjnych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz administracyjnych.
>
<
Monika Kotula
Monika
Kotula
Radca Prawny
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (WR-3207). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, cywilnym, handlowym i prawie autorskim. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych, w procesach budowlanych oraz w procesach z zakresu branży IT. Występuje jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.
>
<
Sandra Szyma
Sandra
Szyma
Radca Prawny
Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2018 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Uczestniczka i szkoleń i programów organizowanych przez Fundację Court Watch Polska oraz wieloletni pracownik pionu orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Opolu. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.
>
<
Robert Pieluch
Robert
Pieluch
Radca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2018-2020 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2021 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego (OP-1640). Specjalizuje się w prawie energetycznym, gospodarczym i cywilnym. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych.
>
<
Michalina Firlus
Michalina
Firlus
Kierownik Biura
Pracę w Kancelarii Hryniów, Łebek i Partnerzy rozpoczęła w styczna 2015 r. Zajmuje się pełną obsługą administracyjną sekretariatu Kancelarii. Dba o przepływ informacji oraz obieg i archiwizację dokumentów. Wspiera również zespół Kancelarii w codziennej pracy.
>
<
Marta Pytel
Marta
Pytel
Prawnik
Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw cywilnych.
>